Digitální termostat duální XK-W1088, -50 až +110°C, napájení 12V

Digitální termostat duální XK-W1088, -50 až +110°C, napájení 12V

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3332269 | CZ distribuce
Duální varianta termostatu XH-W3001 (M452) se dvěma nezávislými spínacími i měřícími okruhy doplněný o zvukový alarm překročení mezních hodnot. Technické parametry: - pracovní napětí: DC 12V - výstupy:2× – v aktivním stavu 12VDC přes spínací kontakt relé 250VAC/5A (14VDC/20A)-typ4181 - ovládaný teplotní rozsah: –55–110°C - rozlišení: 0,1°C (nad…
Momentálně nedostupné

Popis


Duální varianta termostatu XH-W3001 (M452) se dvěma nezávislými spínacími i měřícími okruhy doplněný o zvukový alarm překročení mezních hodnot.


Technické parametry:

- pracovní napětí: DC 12V
- výstupy:2× – v aktivním stavu 12VDC přes spínací kontakt relé 250VAC/5A (14VDC/20A)-typ4181
- ovládaný teplotní rozsah: –55–110°C
- rozlišení: 0,1°C (nad 100°C 1°C), přesnost 0,5°C v rozsahu –10°-100°C
- četnost měření: 2× / sec
- měřicí čidlo: 2× NTC (10kohm 0.5%), vodotěsné
- rozměry: 75×55×30mm

Návod k použití:
Termostat umožňuje nastavení teplot T1 a T2 pro dva nezávislé okruhy, tzn. 2× T1a T2, kde T1 je teplota, při které termostat sepne a T2 je teplota, při které termostat vypne. Sepnutí termostatu indikují LED diody OUT1 a OUT2.

Pro nastavení teploty:

- dlouze pofržte T1 (^1 nebo ^2) v závislosti na nastavení požadovaného okruhu 1 nebo 2. Jakmile displej začne blikat, šipkami lze upravit nastavení spínací teploty (přednastaveno 25°C). Pro nastavení teploty T2 dlouze podržte ˇ1 nebo ˇ2. Jakmile displej začne blikat, šipkami lze upravit nastavení vypínací teploty (přednastaveno 40°C).
- současným stiskem ^1 a ^2 v režimu nastavení lze dále upravit čas zpoždění zapnutí okruhu 1 (P0 na displeji) nebo okruhu 2 (P1 na displeji) v intervalu 0–60min.(přednas­taveno 0min) a zvukový alarm vysoké teploty (P2) nebo nízké teploty (P3). Zvukový alarm vysoké a nízké teploty je továrně nastaven na mezní hodnoty termostatu, tzn. –55°C/ +120°C. - současným stiskem ^1 a ^2 na 3sec. se obnoví tovární parametry.
- současným stiskem ^1 a 1v lze nastavit offset měřicího kanálu.

Napájecí napětí připojte na červený(+) a černý(-) vodič, 12V spotřebiče na žluté a černé vodiče.

Pracovní režimy:
Oba okruhy lze nastavit rovněž inverzně, kdy je T1 > T2. Tím lze kombinací obou okruhů získat mnoho způsobů regulace, např. v určitém rozmezí teplot zapínat topení a v jiném rozsahu teplot zapínat chlazení.

- režim topení (T1 < T2): Po zapnutí zařízení je výstup termostatu sepnutý, dokud měřená teplota nedosáhne úrovně T2. Jakmile měřená klesne na úroveň T1, výstup se znovu aktivuje.
- režim chlazení (T1 > T2): Po zapnutí zařízení je výstup neaktivní, dokud měřená teplota nedosáhne úrovně T1. Poté se výstup aktivuje do doby, než naměřená teplota dosáhne úrovně T2.
- o zmáčknuti a přidržení šipky nahoru se rozbliká displej a tím se aktivuje nastaveni teploty sepnuti spotřebiče.
- po zmačknutí a přidržení šipky dolu se rozbliká displej a tím se aktivuje nastaveni teploty rozepnuti.
- pokud bude teplota sepnutí vyšší než teplota rozepnutí, tak je termostatnastaven na chlazení v opačném případě termostat bude nastaven na topení.

Výrobek není samostatně funkční celek, vyžaduje odbornou montáž.
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.