Draslík pro postřik rostlin AGROBIO Inporo Atlante K 20 100ml

Draslík pro postřik rostlin AGROBIO Inporo Atlante K 20 100ml

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3650736 | CZ distribuce
Přípravek na přírodní bázi s vysokým obsahem rychle přijatelného draslíku. Pro postřik rostlin. Technické parametry: - Balení: 100ml - Přírodní: ano - Pro: Brambory, Jahody, Ovocné dřeviny, Rajčata, Réva vinná, Tykvovitá zelenina, Zahradní rostliny Obsahuje: - draslík K (20 %) Jak účinkuje? - speciální kapalné minerální hnojivo s extrémně…
Cena s DPH516,– 
Cena s DPH pro registrované484,– Kč
Cena bez DPH426,– Kč
Skladem
Doprava od 450 Kč
 Přepravní službou do 9.6.od 450 Kč
Termín dodání závisí na výběru dopravy a vytíženosti přepravní společnosti.
ks

Popis


Přípravek na přírodní bázi s vysokým obsahem rychle přijatelného draslíku. Pro postřik rostlin.

Technické parametry:

- Balení: 100ml
- Přírodní: ano
- Pro: Brambory, Jahody, Ovocné dřeviny, Rajčata, Réva vinná, Tykvovitá zelenina, Zahradní rostliny

Obsahuje:
- draslík K (20 %)

Jak účinkuje?
- speciální kapalné minerální hnojivo s extrémně vysokým obsahem rychle přijatelného draslíku
- aplikace postřikem před výskytem plísní, padlí u zeleniny, révy vinné, jahod, agreštů nebo jádrovin před výskytem strupovitosti, padlí, rzi na hrušních, aj.
- zvyšuje odolnost rostlin
- vysoký obsah draslíku vede k posílení buněčných stěn
- zvyšuje odolnost vůči suchu, přízemním mrazíkům
- velmi rychlý příjem rostlinou, již za 3 hodiny (kořen, stonek, list)
- zlepšuje příjem Ca, B, Zn, Mo, K

Pro jaké rostliny je registrován?
- zelenina (rajčata, brambory, okurky, cukety, dýně aj.)
- jahody
- citrusy
- zahradní rostliny
- ovocné stromy (jádroviny, peckoviny)
- trávníky

Jak jej použít?
- ideálně postřikem, je však možnost také i zálivkou
- jádroviny v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 1x v době myšího ouška, 1x před kvetením 1x po odkvětu, 1 a více v době růstu plodů až do 3 týdnů před sklizní (podle kondice rostlin)
- hrušeň v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 1x před kvetením a 1x 2-3 týdny po odkvětu
- angrešt v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 1x před květem a 2x po odkvětu
- réva vinná v dávce 1,5-3 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít 1x před květem, a dále další postřiky po okvětu až do 3 týdnů před sklizní
- brambory v dávce 1,5-3 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít na začátku zapojování řádků až do 3 týdnů před sklizní
- plodová zelenina v dávce 1,5-3 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít od zakořenění na finální stanoviště po dobu jednoho měsíce, opakování 1x za 7-10 dní
- okurky a tykvovitá zelenina v dávce 2 - 2,5 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít od zakořenění na finální stanoviště po dobu jednoho měsíce, opakování 1x za 7-10 dní
- jahody v dávce 2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 2x před kvetením
- trávníky v dávce 1-2 ml / 10 / 100 m2 doporučujeme postřik trávníků před nebo v době výskytu houbových chorob trávníků, aj.

Minerální hnojivo. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Údaje o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.