Flexibilní hydroizolace STŘECHA S-T4 DEN BRAVEN DEBBEX červenohnědá 5kg

Flexibilní hydroizolace STŘECHA S-T4 DEN BRAVEN DEBBEX červenohnědá 5kg

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3555530 | CZ distribuce
Flexibilní hydroizolace STŘECHA S-T4 Jednosložkový hydroizolační nátěr na bázi disperze kopolymerů a oxidu železitého. Ideální pro rekonstrukce střešních krytin z asfaltových pásů s minimálním sklonem střechy od 3%. Ochranný nátěr pozinkovaných plechů a eternitových střešních krytin. Po vytvrzení vytváří vodonepropustnou hydroizolační membránu.
Cena s DPH1 009,– 
Cena bez DPH834,– Kč
Skladem
Doprava od 450 Kč
 Přepravní službou do 2.12.od 450 Kč
Termín dodání závisí na výběru dopravy a vytíženosti přepravní společnosti.
ks

Popis


Flexibilní hydroizolace STŘECHA S-T4
Jednosložkový hydroizolační nátěr na bázi disperze kopolymerů a oxidu železitého. Ideální pro rekonstrukce střešních krytin z asfaltových pásů s minimálním sklonem střechy od 3%. Ochranný nátěr pozinkovaných plechů a eternitových střešních krytin. Po vytvrzení vytváří vodonepropustnou hydroizolační membránu. Pozn.: nerovnosti podkladu nesmějí přesáhnout ± 5 mm.

Charakteristika
po vytvrzení trvale pružný
vysoká přilnavost k různým stavebním materiálům
odolný proti UV záření
odolný proti povětrnostním vlivům
zalévá drobné mikrotrhliny v podkladu
Identifikace nebezpečnosti
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal do nádob stavebního odpadu ve sběrných dvorech odpadů.

EUH208 Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) . Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.