Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny AGROBIO Inporo Flowbrix Profi 100ml

Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny AGROBIO Inporo Flowbrix Profi 100ml

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3799538 | CZ distribuce
Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny. Technické parametry: - Balení: 100ml - Chemický: ano - Ekologický: ano - Pro: Brambory, Broskvoň, Drobné ovoce, Jádroviny, Okrasné dřeviny, Peckoviny, Réva vinná, Zelenina Obsahuje: - měď Cu (min. 380 g/l) Jak účinkuje? - je tekuté koncentrované měďnaté hnojivo - určené pro použití v zahradnictví…
Cena s DPH560,– 
Cena s DPH pro registrované525,– Kč
Cena bez DPH463,– Kč
Skladem
Doprava od 450 Kč
 Přepravní službou do 18.4.od 450 Kč
Termín dodání závisí na výběru dopravy a vytíženosti přepravní společnosti.
ks

Popis


Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny.

Technické parametry:

- Balení: 100ml
- Chemický: ano
- Ekologický: ano
- Pro: Brambory, Broskvoň, Drobné ovoce, Jádroviny, Okrasné dřeviny, Peckoviny, Réva vinná, Zelenina

Obsahuje:
- měď Cu (min. 380 g/l)

Jak účinkuje?
- je tekuté koncentrované měďnaté hnojivo
- určené pro použití v zahradnictví, zemědělství a lesnictví
- měď příznivě působí na stabilitu chlorofylu, který je potom později odbouráván, takže se prodlužuje období aktivní fotosyntézy
- při nedostatku mědi se výrazně snižuje využití dusíku z hnojiv
- nedostatek mědi se projevuje zvláště na lehkých a kyselých půdách, na kyselých půdách po radikálním vápnění nebo na půdách s vyšším obsahem organické hmoty (po zaorávkách posklizňových zbytků)
- Flowbrix Profi aplikujte do půdy před setím nebo postřikem na list před výskytem plísní zeleniny, ovocných, okrasných dřevin, révy vinné, kadeřavosti broskvoní, aj.

Pro jaké rostliny je registrován?
- zelenina (rajčata, brambory, okurky, cukety, dýně, cukrovka, cibule, pór, celer, fazol, mrkev, petržel, ředkvičky, salát, špenát, aj.)
- jahody, drobné bobuloviny
- ovocné stromy (jabloň, hrušeň, slivoň, broskvoň, meruňka, třešeň, višeň)
- ořešák
- okrasné dřeviny (borovice, buk, modřín, listnáče, topol)
- louky a pastviny
- polní plodiny (obiloviny, kukuřice, mák, kmín, chmel, aj.)

Jak jej použít?
- postřikem
- většinou po ceou dobu vegetace až do období cca. 3 týdny před sklizní (dle plodin)

Minerální hnojivo. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Údaje o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Doplňující informace (podle čl. 25 nařízení CLP - příloha II nařízení CLP)
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.