Přípravek pro postřik půdy AGROBIO Inporo Pro Atakan HA 100ml

Přípravek pro postřik půdy AGROBIO Inporo Pro Atakan HA 100ml

Záruka: 24 měsíců | Kód: 3650735 | CZ distribuce
Přípravek na přírodní bázi s obsahem bóru a molybdenu. Pro postřik půdy. Technické parametry: - Balení: 100ml - Přírodní: ano Obsahuje: - bór B (0,5 %) - molybden Mo (1,5 %) - dále navíc obsahuje extrakt z rostliny Tagetes (Aksamitník) Jak účinkuje? - přípravek (korektor) na přírodní bázi - aplikace postřikem na půdu před výskytem háďátek…
Momentálně nedostupné

Popis


Přípravek na přírodní bázi s obsahem bóru a molybdenu. Pro postřik půdy.

Technické parametry:

- Balení: 100ml
- Přírodní: ano

Obsahuje:
- bór B (0,5 %)
- molybden Mo (1,5 %)
- dále navíc obsahuje extrakt z rostliny Tagetes (Aksamitník)

Jak účinkuje?
- přípravek (korektor) na přírodní bázi
- aplikace postřikem na půdu před výskytem háďátek
- zvyšuje odolnost rostlin
- doplnění bóru a molybdenu do půdy

Pro jaké rostliny je registrován?
- vhodný pro všechny rostliny
- zelenina (zejména kořenová - mrkev, celer, petržel, dále brambory, česnek, cibule, aj.)
- okrasné cibuloviny (tulipány, narcisy, aj.)

Jak jej použít?
- postřikem na půdu v dávce 100 - 150 ml / 5 l vody / 100 m2, postřik je nutné 1x opakovat za 3 týdny
- zelenina - 1x těsně před nebo po výsevu
- trvalé rostliny - 1x na jaře až v létě
- Druhý postřik proveďte vždy za 3 týdny po prvním postřiku!

Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Údaje o nebezpečnosti:
- H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky

Bezpečnostní pokyny:
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
- P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
- P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P501 Zlikvidujte obsah / obal sběrném místě pro zvláštní odpad.
Technické specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.